Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-HĐPBGDPL ngày 27/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” (viết tắt là Cuộc thi); Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Kế hoạch tổ chức phát động Cuộc thi:
- Thời gian tổ chức: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 01/8/2022 (thứ Hai).
- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi (Số 54 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi).
Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi. Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là một trong những căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét trao giải. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của người dự thi trong quá trình diễn ra Cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức Cuộc thi. Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Sở Tư pháp, 108 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Liên hệ số điện thoại (trong giờ hành chính): Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp: 0255.3712471 hoặc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: 0255.3718167.