V/v tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài" do Bộ Tư pháp tổ chức
Ngày đưa:  25/10/2022 04:20:03 PM In bài
Công văn số 14/HĐPBGDPL ngày 18/10/2022 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật:

Bản quyền ©2022 Sở Tư pháp Quảng Ngãi