QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI THƯỞNG TRONG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
Ngày đưa:  16/09/2022 09:16:36 AM In bài
Ngày 15/9/2022, Ban tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-BTC Công nhận cá nhân đạt giải thưởng trong Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 

Xem chi tiết Quyết định:

 

Bản quyền ©2022 Sở Tư pháp Quảng Ngãi