(Đăng lúc: 16/09/2022 10:04:59 AM)
In bài  
GIẤY MỜI DỰ TỔNG KẾT CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban tổ chức Cuộc thi kính mời các thành phần liên quan và các thí sinh đạt giải tại Cuộc thi (Công nhận tại Quyết định số 13/QĐ-BTC ngày 15/9/2022 Công nhận cá nhân đạt giải thưởng trong Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) đến dự Tổng kết Cuộc thi theo Giấy mời số 12/GM-BTC ngày 15/9/2022.

 GIẤY MỜI DỰ TỔNG KẾT: (Tải về)

 

DANH SÁCH MỜI:(Tải về)

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI (Theo Quyết định số 13/QĐ-BTC ngày 15/9/2022)

  LIÊN KẾT WEB
  Tin xem nhiều
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 7  Đang truy cập:
  • 48.787  Tổng lượt: