(Đăng lúc: 07/09/2022 03:51:44 PM)
In bài  
THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI DỰ THI CÓ BÀI THI TRẢ LỜI ĐÚNG 20/20 CÂU HỎI TRONG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
BTC Cuộc thi thông báo danh sách người dự thi có bài thi trả lời đúng 20/20 câu hỏi trong Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 Sau cuộc họp xét kết quả của Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” vào sáng ngày 07/9/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo danh sách người dự thi có bài thi trả lời đúng 20/20 câu hỏi (đã loại trừ các bài thi trùng thí sinh và bài thi không hợp lệ - xem chi tiết danh sách bên dưới). Đề nghị các thí sinh trong danh sách liên hệ Ban Tổ chức (số điện thoại: 0255.3718167, trong giờ hành chính) để bổ sung các thông tin còn thiếu trong danh sách. 

Trường hợp có khiếu nại, người khiếu nại gửi văn bản đến Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (địa chỉ: Sở Tư pháp, số 264 Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, điện thoại 0255.3712471) tối đa 03 ngày tính từ ngày đăng thông báo trên Website Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, căn cứ vào dữ liệu tham gia dự thi của thí sinh lưu trữ trên hệ thống để làm căn cứ quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng. 

Thông báo này là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả chính thức của Cuộc thi./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI


DANH SÁCH NGƯỜI DỰ THI CÓ BÀI THI TRẢ LỜI ĐÚNG 20/20 CÂU HỎI

Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

TT Họ tên Đơn vị Đơn vị trực thuộc Ngày thi
1 Đinh Thị Xuân Hậu Huyện Tư Nghĩa   25/08/2022 17:11
2 Phan Thị Phương Mai Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Phú 11/08/2022 16:31
3 Kiều Thị Trải Huyện Tư Nghĩa Xã Nghĩa Phương 23/08/2022 17:04
4 Nguyễn Thị Kim Trà Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Đông 26/08/2022 17:03
5 Trần Quang Duy Huyện Tư Nghĩa   23/08/2022 15:49
6 Nguyễn Thị Trang Thành phố Quảng Ngãi   16/08/2022 11:16
7 Bạch Thị Thúy Hằng Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 11/08/2022 15:25
8 Võ Đình Khương Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Bình 11/08/2022 16:13
9 Nguyễn Thanh Trà Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 24/08/2022 15:05
10 Lương Thị Nguyệt Huyện Nghĩa Hành Xã Hành Tín Tây 06/08/2022 11:38
11 Phạm Thị Ngọc Diệp Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Phú 06/08/2022 11:24
12 Bùi Thị Khuyên Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Bình 11/08/2022 14:43
13 Lưu Quốc Bảo Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 24/08/2022 15:44
14 Nguyễn Quang Thiện Huyện Tư Nghĩa   27/08/2022 11:09
15 Huỳnh Thị Tuyết Nhung Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 24/08/2022 15:06
16 Trần Thị Tuyết Nhung Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 24/08/2022 16:05
17 Đoàn Thị Hải Bình Thành phố Quảng Ngãi   11/08/2022 15:09
18 Lê Thanh Phong Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 24/08/2022 15:36
19 Huỳnh Thu Thảo Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 24/08/2022 16:47
20 Phạm Thị Tua Huyện Ba Tơ Xã Ba Vì 03/08/2022 09:15
21 Nguyễn Quang Hải Thành phố Quảng Ngãi   31/08/2022 09:58
22 Trần Ngọc Hạnh Huyện Minh Long Xã Long Hiệp 05/08/2022 10:47
23 Phạm Thị Thủy Huyện Ba Tơ Xã Ba Vì 05/08/2022 11:28
24 Lê Thị Cẩm Bình Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 24/08/2022 15:08
25 Phạm Văn Hằng Huyện Ba Tơ Xã Ba Vì 03/08/2022 09:05
26 Nguyễn Thị Kiều Loan Huyện Ba Tơ   08/08/2022 14:39
27 Phạm Thị Thu Hòa Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Phú 11/08/2022 11:10
28 Nguyễn Bá Tuỵnh Huyện Ba Tơ Xã Ba Vì 08/08/2022 13:58
29 Võ Trọng Duy Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Bình 11/08/2022 11:29
30 Võ Thị Khánh Ly Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Bình 11/08/2022 14:30
31 Phạm Viết Ất Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 24/08/2022 15:32
32 Nguyễn Thị Phương Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 24/08/2022 15:10
33 Nguyễn Văn Tiên Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 25/08/2022 08:15
34 Đặng Anh Nhân Huyện Ba Tơ Xã Ba Vì 03/08/2022 08:39
35 Lê Thị Điền Huyện Lý Sơn   17/08/2022 08:13
36 Hồ Văn Thạo Huyện Trà Bồng Xã Sơn Trà 23/08/2022 16:28
37 Trần Thị Thanh Cẩm Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 24/08/2022 15:31
38 Dương Thị Kim Phượng Huyện Minh Long   03/08/2022 10:52
39 Huỳnh Nữ Huyền Trang Thành phố Quảng Ngãi   15/08/2022 15:54
40 Phạm Văn Thái Huyện Ba Tơ Xã Ba Vì 03/08/2022 08:34
41 Nguyễn Trọng Ngãi Huyện Trà Bồng Xã Sơn Trà 23/08/2022 10:27
42 Đinh Văn Phú Huyện Ba Tơ Xã Ba Vì 01/08/2022 15:12
43 Phạm Văn Xu Huyện Ba Tơ Xã Ba Vì 03/08/2022 08:35
44 Nguyễn Thị Hồng Thắm Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Hưng Đạo 15/08/2022 15:47
45 Trần Quang Việt Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 24/08/2022 15:39
46 Võ Văn Hiệp Huyện Bình Sơn   02/08/2022 15:56
47 Nguyễn Thị Phi Yến Huyện Nghĩa Hành Xã Hành Thịnh 04/08/2022 12:11
48 Nguyễn Tấn Lực Huyện Minh Long Xã Long Môn 04/08/2022 11:21
49 Tô Thị Dung Huyện Ba Tơ   09/08/2022 07:42
50 Đinh Thị Bình Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Hà 22/08/2022 17:01
51 Nguyễn Thị Thanh Mai Thành phố Quảng Ngãi  Phường Lê Hồng Phong 24/08/2022 15:34
52 Trần Thị Thúy Thành phố Quảng Ngãi Phường Nguyễn Nghiêm 09/08/2022 20:37
53 Nguyễn Thị Nhật Loan Huyện Mộ Đức   04/08/2022 09:02
54 Hồ Văn Thạo Huyện Trà Bồng Xã Sơn Trà 22/08/2022 09:37
55 Nguyễn Thị Tuyết Mai Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Hưng Đạo 15/08/2022 15:42
56 Lê Thiên Tân Thành phố Quảng Ngãi Phường Nghĩa Chánh 02/08/2022 16:12
57 Nguyễn Thị Bích Phượng Huyện Minh Long Xã Long Mai 04/08/2022 15:17
58 Phạm Thị Bảo Yến Thị xã Đức Phổ   09/08/2022 13:56
59 Nguyễn Thị Kim Tuyến Huyện Bình Sơn   03/08/2022 14:02
60 Võ Thị Hoài Thương Thành phố Quảng Ngãi   24/08/2022 15:03
61 Nguyễn Thị Hiền Thành phố Quảng Ngãi   24/08/2022 15:41
62 Lê Thị Thuỷ Tiên Huyện Ba Tơ   08/08/2022 14:37
63 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Minh 23/08/2022 10:29
64 Nguyễn Thành Duyên Thành phố Quảng Ngãi Phường Nguyễn Nghiêm 30/08/2022 18:47
65 Trần Đình Huy Huyện Sơn Hà   19/08/2022 10:46
66 Huỳnh Thị Cẩm Vân Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Phú 01/08/2022 12:35
67 Lê Thị Kim Yến Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Hưng Đạo 31/08/2022 16:28
68 Thien Huyện Ba Tơ   03/08/2022 08:34
69 Nguyễn Thị Thủy Huyện Sơn Hà   19/08/2022 10:42
70 Bùi Thị Trinh Hoa Huyện Mộ Đức Xã Đức Chánh 05/08/2022 20:08
71 Trần Thị Diễm Trang Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Hưng Đạo 15/08/2022 15:36
72 Phạm Thị Thủy Huyện Ba Tơ Xã Ba Vì 01/08/2022 17:05
73 Trương Minh Linh Thị xã Đức Phổ   05/08/2022 12:27
74 Phạm Minh Phát Huyện Mộ Đức   03/08/2022 20:52
75 Đinh Thiên Trường Huyện Ba Tơ   12/08/2022 20:11
76 Hồ Thị Thu Thiều Huyện Minh Long   03/08/2022 08:47
77 Phạm Thị Lê Hoa Thành phố Quảng Ngãi   24/08/2022 15:01
78 Nguyễn Thị Thúy Huyện Trà Bồng Xã Trà Phong 07/08/2022 13:45
79 Trương Đình Nhất Thành phố Quảng Ngãi Phường Nguyễn Nghiêm 04/08/2022 16:23
80 Đoàn Văn Bảo Thành phố Quảng Ngãi   23/08/2022 11:27
81 Huỳnh Thị Thanh Lê Thị xã Đức Phổ   05/08/2022 12:23
82 Đỗ Phương Thảo Huyện Ba Tơ Xã Ba Vì 01/08/2022 20:53
83 Hồ Thị Thúy Loan Huyện Minh Long Xã Long Mai 03/08/2022 08:53
84 Võ Văn Đoàn Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Phong 10/08/2022 09:02
85 Nguyễn Thế Truyền Huyện Ba Tơ Xã Ba Vì 01/08/2022 14:58
86 Lê Thị Ái Nhật Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Phong 10/08/2022 09:10
87 Võ Hoài Chung Huyện Bình Sơn   01/08/2022 15:54
88 Võ Thị Bích Hạnh Thành phố Quảng Ngãi Phường Nghĩa Lộ 17/08/2022 19:40
89 Phan Thành Thủ Thành phố Quảng Ngãi   24/08/2022 14:40
90 Trịnh Thị Quỳnh Như Thành phố Quảng Ngãi Phường Nghĩa Chánh 30/08/2022 23:24
91 Đặng Thị Hữu Hạnh Huyện Ba Tơ Xã Ba Tô 22/08/2022 14:07
92 Huỳnh Ngọc Bút Thành phố Quảng Ngãi Phường Chánh Lộ 17/08/2022 09:09
93 Trương Quang Hoàng Hậu Huyện Bình Sơn   03/08/2022 10:14
94 Nguyễn Thị Thùy Dương Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Phú 30/08/2022 18:38
95 Lường Tố Lan Thành phố Quảng Ngãi Phường Nghĩa Chánh 01/08/2022 12:53
96 Bùi Thị Thu Ba Thành phố Quảng Ngãi Phường Nghĩa Lộ 17/08/2022 19:25
97 Võ Trường Tiến Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Phú 11/08/2022 11:00
98 Trần Minh Nghĩa Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Hà 31/08/2022 09:30
99 Tô Thị Hồng Vi Huyện Bình Sơn Xã Bình Thuận 04/08/2022 16:25
100 Đặng Thị Phương Liên Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Hà 22/08/2022 16:55
101 Võ Thị Thu Thanh Huyện Nghĩa Hành   22/08/2022 08:53
102 Nguyễn Thị Cẩm Tú Thành phố Quảng Ngãi Phường Nghĩa Chánh 01/08/2022 09:34
103 Lê Thị Như Quỳnh Thành phố Quảng Ngãi Phường Nguyễn Nghiêm 01/08/2022 09:12
104 Nguyễn Lê Minh Nhu Huyện Trà Bồng   02/08/2022 15:29
105 Nguyễn Thị Cam Thành phố Quảng Ngãi Phường Quảng Phú 09/08/2022 15:31
106 Đặng Thị Phương Liên Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Hà 22/08/2022 16:42
107 Huỳnh Quý Dương Huyện Minh Long Xã Long Hiệp 01/08/2022 10:36
108 Lê Thị Thanh Thành phố Quảng Ngãi   01/08/2022 18:03
109 Nguyễn Đình Nghĩa Huyện Ba Tơ   26/08/2022 08:00
110 Phạm Thanh Nguyên Huyện Sơn Tịnh   01/08/2022 16:36
111 Lê Hữu Trinh Huyện Ba Tơ Xã Ba Vì 01/08/2022 14:43
112 Nguyễn Thị Kiều Hoanh Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Hiệp 25/08/2022 10:42
113 Đinh Xuân Quỳnh Huyện Minh Long Xã Long Hiệp 01/08/2022 11:00
114 Đào Thị Thu Mỹ Thành phố Quảng Ngãi   31/08/2022 09:25
115 Nguyễn Quốc Huy Hoàng Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Phú 01/08/2022 09:07
116 Trần Thị Mỹ Giàu Huyện Lý Sơn   21/08/2022 20:25
117 Võ Thiện Thắng Thành phố Quảng Ngãi Xã Nghĩa Hà 01/08/2022 12:37
118 Tạ Nguyễn Cẩm Trinh Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Phú 11/08/2022 13:58
119 Nguyễn Thị Như Minh Huyện Minh Long Xã Long Hiệp 02/08/2022 09:45
120 Nguyễn Văn Tin Thị xã Đức Phổ Phường Phổ Văn 02/08/2022 09:57
121 Nguyễn Duy Phú Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Phú 11/08/2022 10:47
122 Nguyễn Văn Bảy Thị xã Đức Phổ   16/08/2022 14:42
123 Nguyễn Duy Khang Huyện Bình Sơn   01/08/2022 16:33
124 Trương Quỳnh Như Huyện Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thương 07/08/2022 11:44
125 Nguyễn Trung Trực Thành phố Quảng Ngãi Phường Nghĩa Lộ 11/08/2022 15:38
126 Tô Thiên Bảo Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Hà 17/08/2022 08:11
127 Nguyễn Thị Oanh Thị xã Đức Phổ Phường Phổ Vinh 07/08/2022 16:38
128 Võ Thị Thi Thành phố Quảng Ngãi   10/08/2022 08:58
129 Phạm Thị Luyến Hiếu Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Minh 17/08/2022 15:22
130 Nguyễn Văn Sơn Huyện Trà Bồng Thị trấn Trà Xuân 01/08/2022 08:45
131 Võ Thị Thúy Ái Thị xã Đức Phổ   11/08/2022 10:37
132 Nguyễn Lộc Biên Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Thuận 29/08/2022 18:28
 

 

  LIÊN KẾT WEB
  Tin xem nhiều
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 1  Đang truy cập:
  • 51.754  Tổng lượt: