(Đăng lúc: 25/07/2022 09:24:40 AM)
In bài  
MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật liên quan về cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện nhiệm vụ truyền thông về cải cách thủ tục hành chính năm 2022  trên  địa  bàn  tỉnh  Quảng  Ngãi (theo  Kế  hoạch  số  30/KH-UBND  ngày 23/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Thông qua Cuộc thi, tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;đặc biệt là các văn bản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của địa phươngvề cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Phát huy dân chủ, nhận biết quyền giám sát của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn,nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

- Cuộc thibảo đảm thu hút được sự quan tâm, tích cực tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đang sinh sống, công tác, lao động, học tậptrên địa bàn tỉnh.
-Lựa chọn, xác định những nội dung pháp luật về cải cách thủ tục hành chính quan trọng gắn với thực tiễn thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Cuộc thi; thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổchức có liên quan trong việc tổ chức Cuộc thi.

- Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống thi trực tuyến uy tín, chất lượng, bảo mật, an toàn, đáp ứng mục đích, yêu cầu của Cuộc thi

  LIÊN KẾT WEB
  Tin xem nhiều
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 13  Đang truy cập:
  • 48.782  Tổng lượt: