(Đăng lúc: 21/07/2022 05:52:42 PM)
In bài  
KẾ HOẠCH Tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-HĐPBGDPL ngày 27/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” (viết tắt là Cuộc thi); Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Kế hoạch tổ chức phát động Cuộc thi:
- Thời gian tổ chức: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 01/8/2022 (thứ Hai).
- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi (Số 54 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi).

 I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

 1. Mục đích

 Nhằm phát động, truyền thông rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân để kịp thời nắm bắt thông tin về mục đích, ý nghĩa và nội dung Cuộc thi; thu hút, khích lệ đông đảo mọi người đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tích cực hưởng ứng, tham gia dự thi.

 2. Yêu cầu

- Bảo đảm trang trọng, thiết thực, phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Cuộc thi.

- Có sự phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chủ trì, phối hợp tổ chức phát động Cuộc thi.

 II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thành phần tham dự: Khoảng 40 đại biểu, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh.

- Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi; Thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh), Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh; Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (thời sự, chuyên đề), Báo Quảng Ngãi, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

2. Thời gian và địa điểm

 - Thời gian tổ chức: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 01/8/2022 (thứ Hai).

- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi (Số 54 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi).

 3. Chương trình Phát động (thời lượng khoảng 60 phút)

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu phát động của Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi.

- Phát Video giới thiệu Cuộc thi và giới thiệu cách thức thi.

- Nhấn nút phát động Cuộc thi.

- Chụp ảnh lưu niệm.

- Bế mạc.

 
  LIÊN KẾT WEB
  Tin xem nhiều
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 3  Đang truy cập:
  • 51.758  Tổng lượt: