(Đăng lúc: 02/08/2022 10:53:52 AM)
In bài  
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trừ các đối tượng sau đây không tham gia dự thi:

- Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức (kể cả cha, mẹ, chồng, vợ, con của các thành viên này);

- Công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp;

- Công chức, người lao động thuộc Trung tâm Phục vụ -  Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh;

- Viên chức, người lao động Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

II. NỘI DUNG THI, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi

- Quy định của pháp luật, văn bản về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do các cơ quan Trung ương ban hành như: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017); Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021); Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030;…

- Chủ trương, văn bản về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành như: Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 khóa XX về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh,…

2. Hình thức thi Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm ngẫu nhiên tại địa chỉ https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn/

3. Thời gian thi Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 01 tháng, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 01/8/2022 và kết thúc vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 31/8/2022.

III. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ XÉT GIẢI

1. Cách thức dự thi

a) Yêu cầu chung

- Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi. Bài dự thi của cá nhân sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bị phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác. Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là một trong những căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét trao giải. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của người dự thi trong quá trình diễn ra Cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức Cuộc thi theo số điện thoại liên hệ tại Thể lệ này.

b) Cách thức dự thi Người dự thi thực hiện các bước theo thứ tự sau đây:

- Truy cập vào trang https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn/

- Chọn mục Vào thi

- Nhập đầy đủ thông tin về người tham gia dự thi

- Chọn Bắt đầu và thực hiện trả lời các câu hỏi trên màn hình

- Chọn Nộp bài để hoàn thành bài dự thi. Người dự thi có thể tham gia cuộc thi trên máy tính, các thiết bị di động thông minh. Người dự thi sẽ có tối đa 03 lượt tham gia dự thi; mỗi lượt thi 30 phút.

2. Cách thức xét giải Kết quả thi cuối cùng là kết quả cao nhất trong các lượt thi của người dự thi. Ban Tổ chức xét giải theo các tiêu chí theo thứ tự sau đây:

a) Số câu trả lời đúng trong lượt thi có kết quả cao nhất;

b) Thời gian hoàn thành bài dự thi nhanh hơn;

c) Thời gian tham gia Cuộc thi sớm hơn.

IV. CÔNG BỐ ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ CUỘC THI

1. Công bố đáp án Ban Tổ chức Cuộc thi công bố Đáp án của các câu hỏi thi sau 01 ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc thi.

2. Công bố kết quả Cuộc thi Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả thi của người dự thi chậm nhất trước ngày 10/9/2022.

V. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI

1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi;

b) Sử dụng thông tin của người khác để dự thi;

c) Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác;

d) Tham gia dự thi không đúng theo quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi;

đ) Các trường hợp có dấu hiệu can thiệp vào hệ thống thi;

e) Có hành vi khác vi phạm về đạo đức, thuần phong mỹ tục; làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan của Cuộc thi. 

2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi tối đa 03 ngày tính từ ngày Ban Tổ chức công bố kết quả Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, căn cứ vào dữ liệu tham gia dự thi của thí sinh lưu trữ trên hệ thống để làm căn cứ quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng.

VI. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận và tiền thưởng với mức giải thưởng như sau:

- 01 Giải Nhất: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng);

- 02 Giải Nhì: 2.500.000 đồng/giải (Hai triệu năm trăm ngàn đồng/giải);

- 03 Giải Ba: 1.500.000 đồng/giải (Một triệu năm trăm ngàn đồng/giải);

- 30 Giải Khuyến khích: 800.000 đồng/giải (Tám trăm ngàn đồng/giải).

VII. CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI

1. Lễ Tổng kết và trao giải: Dự kiến trong tuần lễ từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022 (người dự thi theo dõi thông báo trên website Cuộc thi: https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn/).

2. Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Sở Tư pháp, 108 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Liên hệ số điện thoại (trong giờ hành chính): Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp: 0255.3712471 hoặc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: 0255.3718167. Trong quá trình tổ chức, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để được giải đáp, hỗ trợ./.

  LIÊN KẾT WEB
  Tin xem nhiều
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 11  Đang truy cập:
  • 48.801  Tổng lượt: