(Đăng lúc: 18/07/2022 09:07:06 AM)
In bài  
NỘI DUNG THI, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
- Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
- Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm ngẫu nhiên tại địa chỉ https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn
- Thời gian thi: Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 01 tháng, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 01/8/2022 và kết thúc vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 31/8/2022.

1. Nội dung thi

- Quy định của pháp luật, văn bản về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do các cơ quan Trung ương ban hành như: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017); Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021); Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030;…

 - Chủ trương, văn bản về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành như: Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 khóa XX về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh,…

2. Hình thức thi Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm ngẫu nhiên tại địa chỉ https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn/

3. Thời gian thi Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 01 tháng, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 01/8/2022 và kết thúc vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 31/8/2022.

 

  LIÊN KẾT WEB
  Tin xem nhiều
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 11  Đang truy cập:
  • 48.784  Tổng lượt: