Thông báo từ BTC
Ban tổ chức Cuộc thi kính mời các thành phần liên quan và các thí sinh đạt giải tại Cuộc thi (Công nhận tại Quyết định số 13/QĐ-BTC ngày 15/9/2022 Công nhận cá nhân đạt giải thưởng trong Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) đến dự Tổng kết Cuộc thi theo Giấy mời số 12/GM-BTC ngày 15/9/2022.
16-09-2022  |  Xem chi tiết
Ban tổ chức Cuộc thi công bố đáp án câu hỏi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" như sau:
07-09-2022  |  Xem chi tiết
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-HĐPBGDPL ngày 27/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” (viết tắt là Cuộc thi); Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Kế hoạch tổ chức phát động Cuộc thi:
- Thời gian tổ chức: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 01/8/2022 (thứ Hai).
- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi (Số 54 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi).
21-07-2022  |  Xem chi tiết
- Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
- Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh.
- Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trừ các đối tượng sau đây không tham gia dự thi:
- Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức (kể cả cha, mẹ, chồng, vợ, con của các thành viên này);
- Công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp;
- Công chức, người lao động thuộc Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh;
- Viên chức, người lao động Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
18-07-2022  |  Xem chi tiết
- Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
- Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm ngẫu nhiên tại địa chỉ https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn
- Thời gian thi: Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 01 tháng, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 01/8/2022 và kết thúc vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 31/8/2022.
18-07-2022  |  Xem chi tiết
  LIÊN KẾT WEB
  Tin xem nhiều
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 14  Đang truy cập:
  • 56.615  Tổng lượt: